Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders Advocaten

Bergh Stoop & Sanders werkt voor zowel nationale als internationale bedrijven, investeerders, culturele en (semi)publieke organisaties en particulieren. Onze advocaten zijn experts op het gebied van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, insolventierecht en kunstrecht. Wij combineren commerciële slagvaardigheid met maatschappelijke betrokkenheid en een praktische aanpak.

Onze advocaten

Neem contact
met ons op

Herengracht 481
1017 BT Amsterdam
t +31 (0) 20 620 22 88

Mail ons
Alle nieuwsberichten

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om ‘deze specifieke werknemer’ aan ‘dit specifieke concurrentiebeding’ te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.