Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

CSDDD opnieuw uitgesteld

16.02.2024

De stemming van de Raad van EU over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is opnieuw uitgesteld. De CSDDD-richtlijn zou grote ondernemingen verplichten om de potentiële negatieve effecten van hun activiteiten, zoals kinderarbeid, uitbuiting, milieuvervuiling en verlies van biodiversiteit te identificeren, beperken en zelfs voorkomen. Bij nalatigheid zouden ondernemingen aansprakelijk kunnen worden gesteld.

De stemming lijkt van de agenda te zijn gehaald, omdat het ontbreekt aan een meerderheid voor de wet.

Er ligt al een informeel akkoord tussen de Europese Commissie en het Europees parlement. Nederland is ook voor de richtlijn. De CSDDD zou een grote stap naar duurzamere ondernemingen betekenen op Europees niveau. Volgens critici (waaronder Duitsland en Italië) zou de wet daarentegen de regeldruk voor ondernemingen significant vergroten. Hoe het nu verder gaat, is onduidelijk. Een nieuwe datum voor een stemming is niet bepaald. De uitslag van de aankomende Europese verkiezingen zou ook een rol kunnen gaan spelen.
Zie voor meer informatie: https://www.politico.com/newsletters/the-long-game/2024/02/13/delayed-due-diligence-00141161.

Mocht je meer willen weten over de ESG-ontwikkelingen in Nederland en Europa, staan Caspar ScholtenBruno Verdam en Max Garschagen graag voor je klaar.

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer

Kerstdagen voor een nieuwe Nederlander!

Bruno Verdam