Menu

Gert-Jan van den Bergh gives his view on the report of the Kohnstamm Committee

The New York Times published an article on the report of the Kohnstamm Committee and asked Gert-Jan van den Bergh for his view on the matter. He states that the State of The Netherlands, museums and applicants should jointly strive for a "process of truth finding".

Lees meer

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'bestuur en toezicht rechtspersonen' als een hamerstuk afgedaan. De wet zal naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treden. Het wetsvoorstel verduidelijkt de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Bepaalde bestaande regels voor de NV en de BV worden ook voor deze rechtspersonen van overeenkomstige toepassing. De belangrijkste wijzigingen voor deze rechtspersonen worden hieronder in acht stappen toegelicht.

Lees meer

Steven Wiggers schrijft nieuwe noot over faillissementspauliana voor JOR

Een vennootschap gaat een schuld aan die eigenlijk bij haar bestuurder thuishoort. Ondanks een verrekeningsverbod in haar algemene voorwaarden, staat de vennootschap toe dat deze schuld wordt voldaan door verrekening. Is deze verrekening(safspraak) dan paulianeus?

Lees meer

Wrakingsverzoek raadsheer toegewezen in hoger beroep Staat Oekraïne – Krimse Musea.

Ons kantoor behandelt voor de Staat Oekraïne de zaak over het Krimgoud dat door vier Krimse musea in 2013 was uitgeleend aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Die zaak werd in 2016 voor Oekraïne gewonnen, maar nu loopt nog het hoger beroep. In het hoger beroep is namens de Staat Oekraïne in 2019 een wrakingsprocedure gestart tegen mr. D.J. Oranje in zijn functie als voorzitter van de behandelende kamer van het Hof Amsterdam.

Lees meer

Steven Wiggers schrijft nieuwe noot voor de JOR

Een vennootschap betaalt na haar eigen faillissementsaanvraag grote bedragen aan haar aandeelhouder. Kan een beroep door de curator op pauliana (art. 47 Fw) dan worden gepareerd? In zijn noot in JOR bij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 4 maart 2020, bespreekt Steven Wiggers het belangrijkste verweer in die zaak: dat van het samenstel van rechtshandelingen.

Lees meer

Bergh Stoop en & Sanders vertegenwoordigt familie in een procedure tegen het Rijksmuseum

Bergh Stoop en & Sanders vertegenwoordigt familie in een procedure tegen het Rijksmuseum

Lees meer