Menu

Bergh Stoop en & Sanders vertegenwoordigt familie in een procedure tegen het Rijksmuseum

Bergh Stoop en & Sanders vertegenwoordigt familie in een procedure tegen het Rijksmuseum

Lees meer

Caspar Scholten schrijft nieuwe noot voor de JOR

Lees meer

De eerste Covid-19 jurisprudentie

Geeft de Coronacrisis voldoende aanleiding een (koop)overeenkomst aan te passen op grond van onvoorziene omstandigheden? De eerste uitspraken in kort geding worden gepubliceerd. De algemene lijn is vooralsnog dat de Covid-19 crisis een onvoorziene omstandigheid in de zin van art. 6:258 BW kan vormen. In twee uitspraken vormt de crisis echter geen dusdanig onvoorzienbare omstandigheid dat een ongewijzigde instandhouding onredelijk is.

Lees meer

De loondoorbetaling in het derde ziektejaar

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft gedurende de eerste twee jaar recht op loondoorbetaling, meestal 100% in het eerste jaar en 70% daarna. Maar hoe zit dat in het derde jaar als de werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt?

Lees meer

Caspar Scholten en Jip Mennema adviseren Aurea Imaging bij de strategische samenwerking met Kubota Corporation

Op 24 april 2020 kondigden Aurea Imaging en Kubota Corporation hun strategische samenwerking aan. Deze samenwerking richt zich op praktische toepassingen die synergiën tussen geavanceerde landbouwapparatuur en kunstmatige intelligentie benutten en zo wereldwijd waarde creëren voor fruittelers. Aurea Imaging werd geadviseerd door Caspar Scholten en Jip Mennema van Bergh Stoop & Sanders.

Lees meer

Aandachtspunten ten aanzien van dreigende insolventie in tijden van CoVid-19

De liquiditeit van veel ondernemingen staat wegens de corona-crisis onder grote druk. Curatoren vrezen een golf van faillissementen en veel start-ups hebben steun nodig. Waar moet een bestuurder in deze tijden op letten om aansprakelijkheid te voorkomen en welke maatregelen kan hij of zij nemen om een faillissement af te wenden? Hieronder wordt kort uiteengezet binnen welk kader bestuurders wettelijk worden geacht te handelen (§1) en welke maatregelen (zoals het aanvragen van surseance van betaling) hen ten dienste staan (§2). Voor een handige checklist voor het handelen van bestuurders in tijden van CoVid-19 wordt ook verwezen naar de door ons gepubliceerde ’10 geboden ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid’.

Lees meer