Menu

Wrakingsverzoek raadsheer toegewezen in hoger beroep Staat Oekraïne – Krimse Musea.

Ons kantoor behandelt voor de Staat Oekraïne de zaak over het Krimgoud dat door vier Krimse musea in 2013 was uitgeleend aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Die zaak werd in 2016 voor Oekraïne gewonnen, maar nu loopt nog het hoger beroep. In het hoger beroep is namens de Staat Oekraïne in 2019 een wrakingsprocedure gestart tegen mr. D.J. Oranje in zijn functie als voorzitter van de behandelende kamer van het Hof Amsterdam.

Lees meer

Steven Wiggers schrijft nieuwe noot voor de JOR

Een vennootschap betaalt na haar eigen faillissementsaanvraag grote bedragen aan haar aandeelhouder. Kan een beroep door de curator op pauliana (art. 47 Fw) dan worden gepareerd? In zijn noot in JOR bij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 4 maart 2020, bespreekt Steven Wiggers het belangrijkste verweer in die zaak: dat van het samenstel van rechtshandelingen.

Lees meer

Bergh Stoop en & Sanders vertegenwoordigt familie in een procedure tegen het Rijksmuseum

Bergh Stoop en & Sanders vertegenwoordigt familie in een procedure tegen het Rijksmuseum

Lees meer

Caspar Scholten schrijft nieuwe noot voor de JOR

Lees meer

De eerste Covid-19 jurisprudentie

Geeft de Coronacrisis voldoende aanleiding een (koop)overeenkomst aan te passen op grond van onvoorziene omstandigheden? De eerste uitspraken in kort geding worden gepubliceerd. De algemene lijn is vooralsnog dat de Covid-19 crisis een onvoorziene omstandigheid in de zin van art. 6:258 BW kan vormen. In twee uitspraken vormt de crisis echter geen dusdanig onvoorzienbare omstandigheid dat een ongewijzigde instandhouding onredelijk is.

Lees meer

De loondoorbetaling in het derde ziektejaar

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft gedurende de eerste twee jaar recht op loondoorbetaling, meestal 100% in het eerste jaar en 70% daarna. Maar hoe zit dat in het derde jaar als de werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt?

Lees meer