Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Privacy Statement Bergh Stoop & Sanders

Bergh Stoop & Sanders verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de toepasselijke Nederlandse wetgeving.
In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe wij dat als verwerkingsverantwoordelijke doen.

Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • contactgegevens zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer en geslacht;
 • bankgegevens zoals uw rekeningnummer, IBAN en BIC;
 • identificatiegegevens zoals uw voor- en achternaam, adres en geboortedatum;
 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bergh Stoop & Sanders verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten;
 • de nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • voor marketing activiteiten, zoals uitnodigingen voor onze bijeenkomsten die voor u van belang kunnen zijn;
 • werving en selectie.

Derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • leveranciers (zoals deurwaarders, koeriersdiensten, ICT-leveranciers);
 • partijen die betrokken zijn bij onze dienstverlening (zoals wederpartijen, andere advocaten, gerechten);
 • een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie op grond van een wettelijke verplichting.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens:

 • in te zien;
 • te rectificeren;
 • te verwijderen;
 • niet langer te verwerken.

Een verzoek daartoe kunt u sturen naar info@berghstoop.com.

Cookies 

De website van Bergh Stoop & Sanders maakt geen gebruik van cookies

Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via: Bergh Stoop & Sanders, Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam of via het e-mailadres: info@berghstoop.com

Wijzigingen Privacy Statement

Bergh Stoop & Sanders behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. We adviseren u dan ook het Privacy Statement regelmatig te raadplegen.

  Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 15 november 2019.