Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Max Garschagen

Advocaat

T
020-620 22 88
M
+31 6 25 24 50 22
E
garschagen@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels

Werkgebieden

Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen, Ondernemingsrecht, fusies en overnames, Insolventie en herstructurering, Commerciële contracten

Over Max Garschagen

Sinds 2022 als advocaat werkzaam binnen de civiele en ondernemingsrechtpraktijk. Max richt zich op governance-vraagstukken en (corporate) litigation. Mede door zijn achtergrond in de politiek en rechtsfilosofie heeft hij een bijzondere interesse in kwesties die zich afspelen op het snijvlak van ethiek en ondernemingsrecht.

Aandachtsgebieden

Bedrijfsethiek (o.m. business & human rights, duurzaamheidsrapportage)

Bestuursadvies

Bestuurdersaansprakelijkheid

Enquêteprocedures

Fusies en overnames

Carrière

Advocaat, Bergh Stoop & Sanders (2022 – heden)

Docent, Universiteit van Amsterdam (2021 – 2022)

Academisch

Universiteit Leiden, M.A. Ondernemingsrecht (2021)

Vrije Universiteit Amsterdam, M.A. Philosophy of Law and Governance (2021)

Universiteit van Amsterdam, B.A. Rechtsgeleerdheid (2016)

Cornell Law School (2015)

 

Persoonlijk/ nevenfuncties

Docent mensenrechten bij Amnesty International

Lid van de Vereniging  Corporate Litigation

 

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.