Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Caspar Scholten

Advocaat (Partner)

T
+31 (0) 20 620 22 88
M
+31 (0)6 10 06 61 76
E
scholten@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels, Duits

Werkgebieden

Ondernemingsrecht, fusies en overnames, Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen, Insolventie en herstructurering, Commerciële contracten

Over Caspar Scholten

Advocaat sinds 2008 en vanaf 2011 bij Bergh Stoop & Sanders. In 2015 de eerste partner die werd benoemd na de oprichting van het kantoor. Richt zich zowel op M&A als (corporate) litigation en is gespecialiseerd in de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Hierover publiceert hij regelmatig, mede in het licht van de maatschappelijke en ethische rol van bestuurders. 

Aandachtsgebieden

Overnames, veelal in de techsector

Procedures bij de Ondernemingskamer (enquêteprocedures) en andere gerechten

Advisering over de positie van de bestuurder, commissarissen en aandeelhouders

Business Ethics, governance-vraagstukken en complexe (maatschappelijke) besluitvorming, ESG 

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (2011 – heden; partner sinds 2015)

Laytons Solicitors, Londen (2014)

Simmons & Simmons (2008 – 2011)

Academisch

Grotius Academie, Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (2012 – 2013)

Hümboldt Universität zu Berlin (2007)

Radboud Universiteit Nijmegen (Rechten en Bedrijfswetenschappen) (2006)

Verschillende publicaties op het gebied van het Ondernemingsrecht

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Stichting Democratie & Media

Bestuurslid Stichting Read My World 

Lid comité van aanbeveling Stichting Blikverruimers

Oprichter en lid van ambassadeursnetwerk de Mix van de Balie 

Rechtsgebiedenregister

Caspar Scholten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Ondernemingsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Nieuws

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

Caspar Scholten

Caspar Scholten bespreekt nieuwe noot voor de JOR – Matigingsgronden bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn limitatief

Caspar Scholten

Artikel Caspar Scholten in tijdschrift ondernemingsrecht ‘onbehoorlijk bestuur volgens Kant’

Caspar Scholten

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.