Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer

06.02.2024

Nu AI-chatbots niet meer weg te denken zijn uit het dagelijks leven, is het zaak voor werkgevers hier ook aandacht aan te besteden op de werkvloer. Het helpt om daarbij alvast over de volgende vraagstukken na te denken:

-Is bekend welke werknemers (deels) met AI-chatbots werken en voor welke doeleinden?
-Is er een meldplicht voor werknemers om aan te geven dat zij voor hun werk gebruik maken van AI-chatbots?
-Is er een extra controlemechanisme/systeem ingebouwd ter verifiëring van het werk dat met AI-chatbots wordt afgeleverd?
-Zijn er binnen de organisatie no-go’s als het om het werken met AI-chatbots gaat?
-Moet de klant, relatie of eindgebruiker te horen krijgen dat er met AI is gewerkt (en zo ja, moet dit op de rekening staan)?

Het antwoord op deze – en vele andere – vragen zou in een AI-beleid kunnen worden neergelegd. Dat beleid dient vervolgens onder de aandacht van de werknemers te worden gebracht. Wij denken graag mee als hier praktische vragen over zijn. Neem in dat geval gerust contact op met Hanneke van Andel, Nynke IJzerman of Fanny Sax

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Kerstdagen voor een nieuwe Nederlander!

Bruno Verdam