Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Hanneke van Andel

Advocaat (Partner)

T
+31 (0)20 620 22 88
E
vanandel@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels

Werkgebieden

Arbeidsrecht

Over Hanneke van Andel

Houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. Zo adviseert en procedeert zij op het gebied van collectief en individueel arbeidsrecht (waaronder het ontslag van statutair bestuurders), medezeggenschapsrecht en arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames. Veel ervaring met (het begeleiden van werkgevers bij) reorganisaties en het opstellen van toestemmingsaanvragen bij het UWV. Behandelt verder ook regelmatig complexe ontslagzaken, verzuimdossiers en disfunctioneringszaken.

Aandachtsgebieden

Individueel en collectief ontslagrecht 

Reorganisaties en sociaal plan 

Arbeidsomstandigheden en -voorwaarden (onder meer thuiswerken en flexwerken)

Medezeggenschap 

Ziekte, re-integratie en WIA-aanvragen (of bezwaar)

Disfunctioneringsdossiers 

Opdracht- en managementovereenkomsten

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (2014 – heden)

Loyens & Loeff (2010 – 2013)

Academisch

Post Academische Leergang Arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam (2016)

Law Firm School (2012)

Beroepsopleiding Advocatuur (2011)

Vrije Universiteit te Amsterdam (2010; cum laude)

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Meerdere arbeidsrechtelijke publicaties in tijdschrift ArbeidsRecht

Bestuurslid Stichting Behoud Waterland

Overige (buurt)initiatieven voor de regio Landelijk Noord

Rechtsgebiedenregister

Hanneke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Ontmoet de collega's van Hanneke van Andel

Petra Charbon

Lees meer

Arbeidsrecht

Maud Meijer

Lees meer

Arbeidsrecht

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.