Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Hanneke van Andel

Advocaat (Partner)

T
+31 (0)20 620 22 88
E
vanandel@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels

Werkgebieden

Arbeidsrecht

Over Hanneke van Andel

Houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. Zo adviseert en procedeert zij op het gebied van collectief en individueel arbeidsrecht (waaronder het ontslag van statutair bestuurders), medezeggenschapsrecht en arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames. Veel ervaring met (het begeleiden van werkgevers bij) reorganisaties en het opstellen van toestemmingsaanvragen bij het UWV. Behandelt verder ook regelmatig complexe ontslagzaken, verzuimdossiers en disfunctioneringszaken.

Aandachtsgebieden

Individueel en collectief ontslagrecht 

Reorganisaties en sociaal plan 

Arbeidsomstandigheden en -voorwaarden (onder meer thuiswerken en flexwerken)

Medezeggenschap 

Ziekte, re-integratie en WIA-aanvragen (of bezwaar)

Disfunctioneringsdossiers 

Opdracht- en managementovereenkomsten

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (2014 – heden)

Loyens & Loeff (2010 – 2013)

Academisch

Post Academische Leergang Arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam (2016)

Law Firm School (2012)

Beroepsopleiding Advocatuur (2011)

Vrije Universiteit te Amsterdam (2010; cum laude)

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Meerdere arbeidsrechtelijke publicaties in tijdschrift ArbeidsRecht

Bestuurslid Stichting Behoud Waterland

Overige (buurt)initiatieven voor de regio Landelijk Noord

Rechtsgebiedenregister

Hanneke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Ontmoet de collega's van Hanneke van Andel

Nynke IJzerman

Lees meer

Arbeidsrecht

Petra Charbon

Lees meer

Arbeidsrecht

Nieuws

Artikel Martha Visser en Auke van Hoek in het Maandblad voor Vermogensrecht

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

Caspar Scholten

Caspar Scholten bespreekt nieuwe noot voor de JOR – Matigingsgronden bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn limitatief

Caspar Scholten