Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Nynke IJzerman

Advocaat (Counsel)
MfN - registermediator

T
+31 (0)20 620 22 88
E
ijzerman@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels

Werkgebieden

Arbeidsrecht, Mediation

Over Nynke IJzerman

Sinds 2005 arbeidsrechtadvocaat. Houdt zich bezig met alle facetten van het Arbeidsrecht en heeft een bijzondere interesse in medezeggenschapsvraagstukken. Vindt een oplossing vaak buiten de rechtszaal, maar procedeert als dat nodig is.

Is tevens MfN-registermediator in arbeidsconflicten, medezeggenschapsgeschillen en andere samenwerkingsproblemen binnen teams, besturen of tussen aandeelhouders.

Aandachtsgebieden

Mediation

Medezeggenschapsrecht, collectief arbeidsrecht

De zieke werknemer

Kwalificatie van de arbeids- en opdrachtovereenkomst

Individuele en collectieve ontslagzaken 

Opstellen en beoordelen van arbeidsrechtelijke overeenkomsten en reglementen

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (2016 – heden)

Banning (2009 – 2012)

Stibbe (2005 – 2009)

Academisch

Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen 

Post Academische Leergang Arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Opleiding Mediation, Merlijn Groep

Human Resources Management, Harvard Extension School 

Schrijft regelmatig artikelen voor vaktijdschriften 

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)

Lid Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Lid Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)

Buurtbemiddelaar

Rechtsgebiedenregister

Nynke IJzerman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Ontmoet de collega's van Nynke IJzerman

Petra Charbon

Lees meer

Arbeidsrecht

Hanneke van Andel

Lees meer

Arbeidsrecht

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.