Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Petra Charbon

Advocaat (Partner)

T
+31 (0)20 620 22 88
E
charbon@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels

Werkgebieden

Arbeidsrecht

Over Petra Charbon

Heeft als advocaat in Groningen (Plas & Bossinade), Alkmaar (Schenkeveld) en Amsterdam (Stibbe) gewerkt. Sinds 2009 partner bij Bergh, Stoop & Sanders. Publiceert regelmatig op haar vakgebied in vak- en dagbladen en maakt al jarenlang deel uit van de redactie van het vakblad ArbeidsRecht. Medeoprichter van en jarenlang secretaris van het bestuur van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Daarnaast lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. en van de European Employment Lawyers Association (EELA). Is (kanton)rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland.

Aandachtsgebieden

Wet normering topinkomens

Begeleiden van onderzoeken over ongewenst gedrag

Positie statutair bestuurder

Individuele en collectieve ontslagzaken

Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en overige flexibele contracten en reglementen

Medezeggenschapsrecht

Gelijke behandelingskwesties

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (partner sinds 2009) 

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland (2001 – heden)

Stibbe (1994 – 2009)

Schenkeveld (Alkmaar) en Plas & Bossinade (Groningen) (1982 – 1994)

Academisch

Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (1982)

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid Raad van toezicht van het Nederlands Blazers Ensemble 

Lid Commissie van Beroep/ Geschillencommissie Koninklijke Schaatsenrijdersbond (KNSB)

Rechtsgebiedenregister

Petra Charbon heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Ontmoet de collega's van Petra Charbon

Maud Meijer

Lees meer

Arbeidsrecht

Nynke IJzerman

Lees meer

Arbeidsrecht, Mediation

Hanneke van Andel

Lees meer

Arbeidsrecht

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.