Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij twee of meer partijen in een vertrouwelijke setting in gesprek gaan om een oplossing  te bereiken voor hetgeen hen verdeeld houdt. De mediator is een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar die hen daarbij begeleidt. Doel van de mediation is het maken van duurzame afspraken waar beide partijen zich in kunnen vinden. Mediation is doorgaans minder ingrijpend en sneller dan procederen.

Bergh Stoop & Sanders biedt mediation bij arbeidsconflicten, medezeggenschapsgeschillen en andere samenwerkingsproblemen binnen teams, besturen of tussen aandeelhouders, conform de kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Advocaten in dit praktijkgebied

Nynke IJzerman

Lees meer

Arbeidsrecht, Mediation

Meer praktijkgebieden

Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen

Lees meer

Insolventie en herstructurering

Lees meer

Commerciële contracten

Lees meer

eigendom

Lees meer

Arbeidsrecht

Lees meer

Intellectueel eigendomsrecht

Lees meer

Ondernemingsrecht, fusies en overnames

Lees meer