Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen

In juridische geschillen richten wij ons op de beste uitkomst voor onze cliënt. Die kan bereikt worden door op het juiste moment met de wederpartij in overleg te treden of de zaak goed onderbouwd aan de rechter voor te leggen. Wij hebben ruime ervaring met procedures omtrent governance, faillissementen en commerciële contracten.

Wij houden ons met name bezig met de volgende onderwerpen:

Aandeelhoudersovereenkomsten en aandeelhoudersgeschillen

Aansprakelijkheid van de vennootschap, bestuurders en commissarissen

Enquêteprocedures

Commerciële geschillen

Meer praktijkgebieden

Mediation

Lees meer

Insolventie en herstructurering

Lees meer

Commerciële contracten

Lees meer

eigendom

Lees meer

Arbeidsrecht

Lees meer

Intellectueel eigendomsrecht

Lees meer

Ondernemingsrecht, fusies en overnames

Lees meer