Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Camiel Corsten

Advocaat (Counsel)

T
+31 (0) 20 620 22 88
M
+31 (0)6 55 16 26 75
E
corsten@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels

Werkgebieden

Ondernemingsrecht, fusies en overnames, Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen

Over Camiel Corsten

Adviseert met name in de transactiepraktijk (veelal IT-sector) over governance (waaronder aandeelhoudersovereenkomsten en statuten) en werknemersparticipaties, met een bijzonder aandachtsgebied voor startups en scaleups. Daarnaast procedeert hij op het gebied van ondernemings- en verbintenissenrecht.

Aandachtsgebieden

Transactiepraktijk (waaronder fusies, overnames, joint ventures en investeringen)

Werknemersparticipaties

Algemeen verbintenissenrecht

Advies- en procespraktijk

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (2016 – heden)

Cordemeyer & Slager Advocaten (2011 – 2016)

Academisch Medisch Centrum Amsterdam, projectmanager (2010 – 2011) 

Academisch

Grotius Academie, Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (2018-2019)

Universiteit Utrecht (Ondernemingsrecht, 2009) 

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid van de Vereniging Corporate Litigation

Rechtsgebiedenregister

Camiel Corsten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het Ondernemingsrecht rechtsgebied geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer