Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Roos de Rooij

Advocaat

T
+31206202288
M
+316 15 53 82 39
E
derooij@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels,

Werkgebieden

Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen, Ondernemingsrecht, fusies en overnames

Over Roos de Rooij

Roos is sinds 2023 als advocaat werkzaam binnen de ondernemingsrechtpraktijk. Roos richt zich op M&A en (corporate) litigation.

Aandachtsgebieden

Fusies en overnames

(Bestuurders)aansprakelijkheid

Enqueteprocedures

Commerciële geschillen

Carrière

Advocaat, Bergh Stoop & Sanders (2023 – heden)

Juridisch medewerker, bureau Brandeis (2022)

Buitengriffier, gerechtshof Den Haag (2021)

Academisch

Universiteit van Amsterdam, LLM Privaatrechtelijke Rechtspraktijk (2022)

Universiteit van Amsterdam, LLB Rechtsgeleerdheid (2021)

Universiteit Utrecht, B.A. Liberal Arts and Sciences (2020)

 

Persoonlijk/ nevenfuncties

Bestuurslid Magic de Stichting (2021 – heden)

Koksopleiding (2016)

Nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer