Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Insolventie en herstructurering

Wanneer een onderneming te maken krijgt met een teruglopende liquiditeitspositie of een toenemende schuldenlast leidt dat vaak tot gespannen verhoudingen met verschillende stakeholders (waaronder crediteuren, toezichthouders, klanten en werknemers). De positie van de functionarissen, zowel onderling als ten opzichte van de onderneming, vraagt vaak extra aandacht om aansprakelijkheid te voorkomen. Wij adviseren en procederen over deze insolventierechtelijke onderwerpen. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met complexe faillissementssituaties, herstructureringen en financiële geschillen.

Onder meer de volgende onderwerpen maken onderdeel uit van onze dienstverlening:

Aansprakelijkheid rondom faillissement (bestuurders, commissarissen en anderen);
Herstructureringen ter voorkoming van faillissement, waaronder het aanbieden van een schuldeisersakkoord onder de WHOA;
Geschillen over financieringen, betalingen en geleverde goederen/diensten rondom faillissement;
Opstellen en uitwinnen van zekerheidsrechten, zoals pand- en hypotheekrechten, garanties en borgtochten.

Meer praktijkgebieden

Mediation

Lees meer

Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen

Lees meer

Commerciële contracten

Lees meer

Kunstrecht

Lees meer

Arbeidsrecht

Lees meer

Intellectueel eigendomsrecht

Lees meer

Ondernemingsrecht, fusies en overnames

Lees meer