Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Adriaan Stoop

Advocaat (Partner)

T
+31 (0) 20 620 22 88
E
stoop@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels, Frans, Duits

Werkgebieden

Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen, Insolventie en herstructurering, Ondernemingsrecht, fusies en overnames

Over Adriaan Stoop

Met een tussenperiode van drie jaar, waarin hij democratiseringswerk in Afrika en Oost-Europa deed, sinds 1995 advocaat. De belangrijkste activiteiten zijn op dit moment de ondernemingsrechtpraktijk en bestuursfuncties in de mediasector.

Aandachtsgebieden

Fusies en overnames

Corporate litigation

Bestuursadvies/ Governance 

Enquêteprocedures

Adviseur van internationale organisaties op het gebied van de ontwikkeling van democratie en bijbehorende wetgeving

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (partner sinds 2004)

Adviseur over democratiserings- en verkiezingsprocessen voor onder meer Europese Unie, Verenigde Naties en USAID (2001 – heden)

DLA Piper (1995 – 2001)

Academisch

Universiteit Leiden

Grotius Academie (Corporate Law)

Persoonlijk/ nevenfuncties

President-commissaris NRC Media

Bestuurslid (vice-chair) Media Development Investment Fund

Commissaris Pluralis

Bestuurslid Movies That Matter (tot april 2022) 

Commissaris Liftinstituut

President-commissaris SparkOptimus

Bestuurslid Stichting Democratie en Media (tot 2015)

Board of directors Kosovo Enterprise Program (tot 2014)

Bestuurslid European Press Prize (tot 2021) 

Voorzitter bestuur Everyday Heroes (tot 2021)

Rechtsgebiedenregister

Adriaan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Ondernemingsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.