Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Maarten Sanders

Advocaat (Partner)

T
+31 (0)20 620 22 88
E
maartensanders@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels, Frans, Duits

Werkgebieden

Ondernemingsrecht, fusies en overnames, Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen, Insolventie en herstructurering

Over Maarten Sanders

Zijn uitgangspunt: voor iedere zaak dient uiteindelijk een oplossing te worden gevonden. In de transactiepraktijk spreekt dat vanzelf, maar ook in de procespraktijk is zijn uitgangspunt dat een procedure een middel is om een geschil tot een einde te brengen en dat het procederen niet een doel op zichzelf is. Brengt gewicht van jarenlange ervaring in om vastgelopen zaken weer vlot te trekken.

Aandachtsgebieden

Internationale overnamepraktijk

Fusies en overnames

Internationale geschillenbeslechting

Ondernemingsrecht in ruime zin

Kunst en cultuur

Gereguleerde sectoren

Technologiebedrijven

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (partner sinds 2009)

Stibbe (1987 – 2009; partner 1995 – 2009)

Stibbe New York (1989 – 1990)

Academisch

Universiteit van Amsterdam

Columbia University Summer Program in American Law

Houdt regelmatig lezingen en publiceert in vak- en dagbladen

Docent Ondernemingsrecht Bachelor Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid van de Raad van Toezicht van Movies That Matter 

Voorzitter bestuur Stichting Noorderkerkconcerten Amsterdam

V/h voorzitter raad van commissarissen Vereniging Effectenbezitters (2017 – 2021) 

(Solo)zeezeiler

Rechtsgebiedenregister

Maarten Sanders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Ondernemingsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.