Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Arbeidsrecht

In onze arbeidsrechtpraktijk adviseren wij (internationale) werkgevers, bestuurders, ondernemingsraden en (key) werknemers in diverse sectoren. Cliënten ervaren onze manier van werken als praktisch en slagvaardig. Wij denken graag in constructieve oplossingen.

Onze specialisten adviseren en procederen over alle aspecten van het Arbeidsrecht, zoals:

Individueel en collectief ontslagrecht (waaronder ontslagaanvragen bij het UWV)
Arbeidsovereenkomsten en personeelsregelingen
Opdracht- en managementovereenkomsten
Reorganisaties en sociaal plan
Medezeggenschap
Ziekte, re-integratie en WIA-aanvragen of bezwaar
Concurrentiebedingen
Herstructureringen en overgang van onderneming
Grensoverschrijdend gedrag en het begeleiden van (externe) onderzoeken
Flexibele arbeidsverhoudingen (waaronder uitzend- en detacheringsconstructies)
Wet normering topinkomens (WNT)

Advocaten in dit praktijkgebied

Hanneke van Andel

Lees meer

Arbeidsrecht

Nynke IJzerman

Lees meer

Arbeidsrecht, Mediation

Petra Charbon

Lees meer

Arbeidsrecht

Meer praktijkgebieden

Mediation

Lees meer

Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen

Lees meer

Insolventie en herstructurering

Lees meer

Commerciële contracten

Lees meer

Kunstrecht

Lees meer

Intellectueel eigendomsrecht

Lees meer

Ondernemingsrecht, fusies en overnames

Lees meer