Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Steven Wiggers

Advocaat (Partner)

T
+31 (0)20 620 22 88
M
+31 (0)6 50 51 48 17
E
wiggers@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels

Werkgebieden

Insolventie en herstructurering, Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen, Ondernemingsrecht, fusies en overnames

Over Steven Wiggers

Gespecialiseerd in het insolventierecht en heeft ruime ervaring in het ondernemingsrecht. Staat ondernemingen, bestuurders en aandeelhouders bij in geschillen rond (dreigend) faillissement, en ook in ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen en transacties. Tot 2017 (voor zijn periode bij Bergh Stoop & Sanders) werkzaam bij Loyens & Loeff. In 2019 de opleiding INSOLAD Grotius (cum laude) afgerond. Publiceert regelmatig over insolventie- en ondernemingsrechtelijke onderwerpen.

Aandachtsgebieden

Insolventie en herstructurering

Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen

Bestuurdersaansprakelijkheid

Beslagprocedures

Financiering en zekerheden

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (2017 – heden)

Kirkland & Ellis, Londen (2016)

Loyens & Loeff (2012 – 2016)

Academisch

Financiële Economie voor Insolventieadvocaten – Erasmus School of Law (2023)

INSOLAD / Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht (2019, cum laude)

Law Firm School (2013)

Universiteit van Amsterdam (2011)

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Lid van de Vereniging Corporate Litigation

Bestuurslid Stichting Nineties Productions (2015 – 2023) 

Rechtsgebiedenregister

Steven heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Insolventierecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.