Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Jip Mennema

Advocaat

T
+31 (0)20 620 22 88
E
mennema@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels

Werkgebieden

Commerciële contracten, Ondernemingsrecht, fusies en overnames, Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen

Over Jip Mennema

Als advocaat werkzaam binnen de civiele en ondernemingsrechtpraktijk. Richt zich vooral op de beslechting van commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, zowel in als buiten rechte. Daarnaast begeleidt hij fusies en overnames. Een breed ontwikkelde interesse en bij een grote verscheidenheid aan zaken betrokken.

Aandachtsgebieden

Commerciële contracten

Aansprakelijkheid

Beslagprocedures

Aandeelhoudersgeschillen

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (2019 – heden)

Stibbe (2015 – 2019)

Academisch

Meest recente publicatie: “Het beknellend bankbeslag en het voorlopig verleend verlof”, BER (april 2021)

Law Firm School (2018)

Universiteit Utrecht, LL.M. Strafrecht (2015)

Universiteit Utrecht, M.A. Criminologie (2014)

Vrije Universiteit Amsterdam, pre-master Journalistiek (2012)

Universiteit Utrecht, B.A. Rechtsgeleerdheid (2010)

Docent-begeleider van honours-studenten Utrecht Law College, Universiteit Utrecht (2012 – 2013)

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid van de Vereniging Corporate Litigation

Hardlopen, trailrunning en skiën

Rechtsgebiedenregister

Jip Mennema heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Burgerlijk Procesrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.