Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Kerstdagen voor een nieuwe Nederlander!

27.12.2023

Afgelopen jaar voerde onze kantoorgenoot Bruno Verdam een procedure tegen de burgemeester van Oisterwijk namens een in Nederland geboren staatloos meisje van vier jaar oud.

Zij heeft vooralsnog haar hele leven in azc’s gewoond, omdat haar familie na vijf jaar nog steeds aan het wachten is op de uitkomst van hun asielprocedure. Ze is van oorsprong Palestijns, maar in Nederland staatloos omdat Nederland Palestina niet als land erkent. Dankzij een internationaal staatloosheidsverdrag kon ze al na haar derde verjaardag opteren voor het Nederlanderschap.

De burgemeester van Oisterwijk zag dat anders, met verwijzing naar de nationale wetgeving. Maar onze nationale wetgeving is dan ook (nog steeds) niet in lijn met de internationale regelgeving op dit punt, ook al trad het relevante verdrag 38 jaar geleden al in Nederland in werking.

Samen met Kees Saarloos van De Brauw Blackstone Westbroek, Yolande Wu en Robin van Oene van ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zorgde Bruno dat dit staatloze meisje kreeg waar zij recht op had. Met succes: de rechtbank Zeeland-West-Brabant gaf haar afgelopen maand gelijk. De burgemeester treedt niet in hoger beroep en reikte haar vorige week de Nederlandse nationaliteit uit.

Mocht je meer willen weten:
▪ Het vonnis van de Rb. Zeeland-West-Brabant is hier te lezen:
▪ In het tijdschrift A&MR van Stichting Migratierecht Nederland verscheen afgelopen week een bijdrage van Bruno, waarin hij bespreekt dat ook de nieuwe wetgeving op dit punt nog steeds in strijd is met de internationale wetgeving.

Voorvertoning van afbeelding

Bruno Verdam

Bruno Verdam

Sinds 2021 advocaat in de ondernemings- en insolventierechtpraktijk. Hij legt zich toe op M&A, corporate litigation en de (internationale) financieringspraktijk, met een focus op herstructureringen.

Neem contact op

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.