Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Gert-Jan van den Bergh

Advocaat (partner)

T
+31 (0)20 620 22 88
M
+31 (0)6 22 48 96 26
E
vandenbergh@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels, Frans, Duits

Werkgebieden

eigendom, Intellectueel eigendomsrecht, Commerciële contracten

Over Gert-Jan van den Bergh

Sinds 1991 actief als advocaat en een van de oprichters van Bergh Stoop & Sanders. Tot 2004 partner bij Stibbe. Naast Intellectueel eigendomsrecht legt Gert-Jan zich toe op alle facetten van het Kunstrecht (restitutiedossiers in binnen- en buitenland, authenticiteit, transacties, en veilingen). Mede vanwege een actief lezingencircuit en verschillende publicaties heeft Bergh Stoop & Sanders op dit terrein een internationaal erkende renommée opgebouwd.

Aandachtsgebieden

Restitutie roofkunst

Geschillen rondom overdracht van kunst

Cultureel bestuurswerk en Code Cultural Governance

Intellectueel eigendomsrecht

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (partner sinds 2004)

Raadsheer-plaatsvervanger hof Amsterdam (2006 – 2012)

Stibbe (1991 – 2004); partner (2000 – 2004)

Academisch

Katholieke Universiteit Nijmegen (afgestudeerd 1989)

Columbia Law School, New York (LL.M Class ‘91)

PAO-docent Nijmegen

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht & Board of Governors Holland Festival

Bestuurslid Stichting Instituut voor Menselijke Activiteiten (Institute for Human Activities)

Voorzitter bestuur Stichting Jan Pietersz. Huis

Oud-bestuurslid Stichting het Rembrandthuis

Oud-bestuurslid Amsterdam Sinfonietta

Oud-bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Amsterdam

Oud-bestuurslid Stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond

Muziek (afgestudeerd piano, École Normale, Parijs)

Rechtsgebiedenregister

Gert-Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Intellectueel Eigendomsrecht en Burgerlijk Procesrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.