Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Martha Visser

Advocaat

T
+31 (0)20 620 22 88
M
+31 (0)6 17 85 86 50
E
visser@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels, Spaans

Werkgebieden

Kunstrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Commerciële contracten

Over Martha Visser

Advocaat sinds 2015 en gespecialiseerd in het kunstrecht (met een focus op roofkunst, bruiklenen, podiumkunsten en illegale in- en uitvoer van cultuurgoederen) en intellectueel eigendom. Daarnaast adviseert zij ondernemingen onder meer op het gebied van algemene voorwaarden, contracten en privacy-aangelegenheden.    

Aandachtsgebieden

Restitutie van cultuurgoederen 

Intellectueel eigendomsrecht

Algemeen verbintenissenrecht

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (2014 – heden)

Academisch

S.K. Martens Academie ‘intellectueel eigendoms- en procesrecht in de commerciële praktijk’ (2021)

Summer School on Heritage Destruction, Human Rights and International Law (2018) 

Universiteit van Amsterdam (2012 – 2014)

Universidad de Salamanca (2011)

Universiteit Maastricht (2007 – 2012)

Persoonlijk/ nevenfuncties

Lid Vereniging Kunst Cultuur Recht (VKCR)

Lid Raad van Toezicht Flamenco Biënnale

Voorzitter Nederlands Portretschap 

Rechtsgebiedenregister

Martha Visser heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Intellectueel Eigendom geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer