Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Auke van Hoek

Advocaat

T
+31 (0) 20 620 22 88
E
vanhoek@berghstoop.com
I
Linkedin
Nederlands, Engels

Werkgebieden

Kunstrecht, Intellectueel eigendomsrecht

Over Auke van Hoek

Studeerde in 2017 civielrechtelijk af aan de Universiteit Leiden. Gespecialiseerd op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht, onder meer met een scriptie over ‘Het persoonlijkheidsrecht van de architect’. Hiervoor werd een eervolle vermelding gedaan tijdens het AIPPI (NL) symposium 2018. Volgde in 2016 een semester aan de Queen Mary University London en liep gedurende zijn studie stage bij verschillende intellectueel eigendomsrechtpraktijken. Daarnaast heeft hij pleittrainingen voor het vak Moot Court gegeven.

Aandachtsgebieden

Restitutie roofkunst

Intellectueel eigendomsrecht

Goederenrecht

Bescherming cultuurgoederen (Erfgoedwet)

Carrière

Bergh Stoop & Sanders (2018 – heden)

Academisch

Grotius Summer School on Cultural Objects, Human Rights and International Law (2019) 

Universiteit van Leiden (2011 – 2017)

Queen Mary University, Londen (2016)

Persoonlijk/ nevenfuncties

Bestuurslid Van Loon 100-Comité – Museum Van Loon te Amsterdam 

Lid van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) 

Lid Young Stedelijk Amsterdam

Lid Vereniging Kunst Cultuur Recht (VKCR)

Tekenen, lezen en hardlopen

Rechtsgebiedenregister

Auke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Intellectueel Eigendom geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.