Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

The Invivo Wine Group acquires the Dutch wine distributor Baarsma Group

05.07.2017

On July 4, 2017, Invivo Wine Group completed its acquisition of the Dutch wine distributor Baarsma Group, one of the largest wine distributors in Europe. Invivo Wine is a subsidiary of French Union Invivo, a company in which 220 French cooperatives in the agricultural sector are partnering. Union Invivo has a worldwide turnover of € 6.4 billion. Bergh Stoop & Sanders (Maarten Sanders, Maurits Jan Voogt, Steven Wiggers) acted for Invivo Wine. Read this article in the Dutch Financial Times: FD 24-05-2017 Invivo – Baarsma

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.