Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

De Franse Invivo Wine Group neemt de Nederlandse wijndistributeur Baarsma Groep over

05.07.2017

Op 4 juli 2017 is de acquisitie afgerond door Invivo Wine Group van de Nederlandse wijndistributeur Baarsma Groep, een van de grootste wijndistribiteurs in Europa. Invivo Wine is een dochter van het Franse Union Invivo, een samenwerkingsverband van 220 Franse coöperaties op het gebied van agricultuur met een wereldwijde omzet van € 6,4 miljard. Bergh Stoop & Sanders (Maarten Sanders, Maurits Jan Voogt, Steven Wiggers) trad op voor Invivo Wine.  

Het artikel in het Financieele Dagblad: FD 24-05-2017 Invivo – Baarsma

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.