Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Artikel Caspar Scholten in tijdschrift ondernemingsrecht ‘onbehoorlijk bestuur volgens Kant’

18.01.2022

Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn als hij onbehoorlijk bestuurt. Maar wanneer verschieten bestuurshandelingen van behoorlijk naar onbehoorlijk? In de laatste jaren klinkt bovendien de roep dat bestuurders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen steeds luider. Bestuurders dienen zich niet alleen te richten op het maken van winst voor de aandeelhouders, maar zich eveneens de belangen van een brede kring van stakeholders aan te trekken. Grote thema’s als duurzaamheid, sociaaleconomische ontwikkelingen en diversiteit zijn ook voor bestuurders niet meer weg te denken. Het wordt daardoor niet eenvoudiger om te beoordelen wanneer een bestuurder (on)behoorlijk bestuurt.

Caspar Scholten heeft een artikel geschreven in het tijdschrift Ondernemingsrecht. Hij meent dat de ethiek een nuttige ondersteuning vormt voor elke ondernemingsrechtelijke jurist. Het recht is immers niet alleen in de wet te vinden. Zowel in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht als in de ethiek worden grondverschillen als ‘goed’ (behoorlijk) en ‘slecht’ (onbehoorlijk) gescheiden. De ethiek in het ondernemingsrecht is bezig aan een opmars, maar vergt wel nadere invulling. Caspar geeft in zijn artikel daarom een globaal overzicht van de categorische imperatief van Kant en zoekt naar parallellen met de wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie omtrent (on)behoorlijk bestuur.

 

Voor meer informatie over business ethics kunt u contact opnemen met Caspar Scholten

Caspar Scholten

Caspar Scholten

Neem contact op

Meer nieuws

Artikel Martha Visser en Auke van Hoek in het Maandblad voor Vermogensrecht

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

Caspar Scholten

Caspar Scholten bespreekt nieuwe noot voor de JOR – Matigingsgronden bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn limitatief

Caspar Scholten