Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Oekraïne vs. vier Krimse Musea en het Allard Pierson Museum

05.10.2016

Op 5 oktober 2016 vond in de rechtbank Amsterdam de zitting plaats betreffende de strijd om de terugkeer van de archeologische vondsten van de Krim. Kan de Oekraïense regering daarover beschikken en moeten ze daarom naar Kiev? Of moet het Allard Pierson Museum in Amsterdam ze teruggeven aan de musea op de Krim die deze stukken uitleenden. De tentoonstelling in Amsterdam vond juist plaats op het moment dat de Krim werd geannexeerd door de Russische Federatie. Het Allard Pierson Museum wist niet wat te doen en bood beide partijen de gelegenheid om de zaak te laten beslechten door de Amsterdamse rechtbank. Tientallen vertegenwoordigers van de Staat Oekraïne en van de Krim begaven zich naar Amsterdam voor de zitting in dit internationale geschil. Bergh Stoop & Sanders treedt op voor de staat Oekraïne (Maarten Sanders, Gert-Jan van den Bergh, Martha Visser). Op 14 december 2016 wordt het vonnis verwacht.

Zie ook:


Nieuws item RTL XL

Nieuws item NOS

 

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.