Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Wrakingsverzoek raadsheer toegewezen in hoger beroep Staat Oekraïne – Krimse Musea.

28.10.2020

Ons kantoor behandelt voor de Staat Oekraïne de zaak over het Krimgoud dat door vier Krimse musea in 2013 was uitgeleend aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Die zaak werd in 2016 voor Oekraïne gewonnen, maar nu loopt nog het hoger beroep. In het hoger beroep is namens de Staat Oekraïne in 2019 een wrakingsprocedure gestart tegen mr. D.J. Oranje in zijn functie als voorzitter van de behandelende kamer van het Hof Amsterdam. Die wraking werd door de Wrakingskamer Den Haag afgewezen. Later bleek dat mr. Oranje bij zijn verweer tegen dat wrakingsverzoek onjuiste informatie had verstrekt. Op die grond heeft Oekraïne opnieuw een wrakingsverzoek ingediend, waarna de wraking op 28 oktober 2020 door de Wrakingskamer Amsterdam is toegewezen. De Wrakingskamer stelt dat een rechter in een wrakingsverzoek volledig en naar waarheid behoort te verklaren en dat de verklaringen van de raadsheer “onjuistheden en/of onvolledigheden” bevatten. Daarmee heeft de raadsheer het vertrouwen geschaad dat een partij mag stellenin de aan haar toegewezen rechter en zou de schijn van partijdigheid gewekt kunnen worden. De zaak werd behandeld door mrs. Maarten Sanders, Gert-Jan van den Bergh, Adriaan Stoop en Martha Visser.

Beslissing Wrakingskamer Hof Amsterdam

Persbericht Hof Amsterdam 28-10-2020

Het Parool 28-10-2020

NRC 28-10-2020

  

                                                              

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.