Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Wat te doen als er beslag wordt gelegd op een zeer waardevol kunstwerk? Wie kan en wil de bewaring op zich nemen?

17.10.2018

Afgelopen week verscheen het omvangrijke ‘Compendium Beslag- en Executierecht’, waarin Maarten Sanders, Gert Jan van den Bergh en Steven Wiggers een bijdrage leverden over beslag op waardevolle kunstwerken. In het hoofdstuk stellen zij enkele knelpunten aan de kaak ten aanzien van de gerechtelijke bewaring van waardevolle kunstwerken. Welke partij is geschikt om de bewaring op zich te nemen en welke mogelijkheid biedt de wet als die partij niet bereid is de bewaring op zich te nemen? In de conclusie van de bijdrage doen zij een aanbeveling ten behoeve van de modernisering van het beslagrecht.

Voor het compendium, zie: https://www.sdu.nl/compendium-beslag-en-executierecht.html

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.