Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Steven Wiggers schrijft nieuwe noot voor de JOR

02.10.2020

Een vennootschap betaalt na haar eigen faillissementsaanvraag grote bedragen aan haar aandeelhouder. Kan een beroep door de curator op pauliana (art. 47 Fw) dan worden gepareerd? In zijn noot in JOR bij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 4 maart 2020, bespreekt Steven Wiggers het belangrijkste verweer in die zaak: dat van het  samenstel van rechtshandelingen.

Zie hier voor de annotatie: Rechtbank Rotterdam, 4 maart 2020, JOR 2020/213 m.nt. S.H. Wiggers.

Steven Wiggers adviseert en procedeert regelmatig over faillissementsrechtelijke onderwerpen. Neem voor vragen contact met hem op (wiggers@berghstoop.com).

 

Meer nieuws

Artikel Martha Visser en Auke van Hoek in het Maandblad voor Vermogensrecht

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

Caspar Scholten

Caspar Scholten bespreekt nieuwe noot voor de JOR – Matigingsgronden bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn limitatief

Caspar Scholten