Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Steven Wiggers schrijft nieuwe noot over faillissementspauliana voor JOR

18.11.2020

Een vennootschap gaat een schuld aan die eigenlijk bij haar bestuurder thuishoort. Ondanks een verrekeningsverbod in haar algemene voorwaarden, staat de vennootschap toe dat deze schuld wordt voldaan door verrekening. Is deze verrekening(safspraak) dan paulianeus? In zijn uitspraak van 7 april 2020 oordeelt het Hof Den Haag van wel. Steven Wiggers wijst er in zijn noot bij dat arrest op dat dit oordeel met name is gemotiveerd door het paulianeuze karakter van het aannemen van een schuld voor een ander en niet zozeer van de verrekening(safspraak).

Zie hier voor de annotatie: Hof Den Haag, 7 april 2020, JOR 2020/262, m.nt. S.H. Wiggers

Steven Wiggers adviseert en procedeert regelmatig over faillissementsrechtelijke onderwerpen. Neem voor vragen contact met hem op (wiggers@berghstoop.com).

Meer nieuws

Artikel Martha Visser en Auke van Hoek in het Maandblad voor Vermogensrecht

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

Caspar Scholten

Caspar Scholten bespreekt nieuwe noot voor de JOR – Matigingsgronden bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn limitatief

Caspar Scholten