Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Raam op Rusland doet verslag van het pleidooi in de procedure over de Krim schatten, waarin Bergh Stoop & Sander optreedt voor Oekraïne

29.03.2019

Kennis- en nieuwsplatform Raam op Rusland doet verslag van het pleidooi in Hoger Beroep bij het gerechtshof Amsterdam in de procedure over teruggave van de Krimschatten, dat op 11 maart 2019 plaatsvond. Bergh Stoop & Sanders vertegenwoordigt in deze belangwekkende procedure de Staat Oekraïne. Na de annexatie van de Krim door Rusland vorderde Oekraïne zijn cultuurgoederen terug, die zich op dat moment niet in Oekraïne bevonden, maar voor een tentoonstelling in het Amsterdamse Allard Pierson Museum waren. In 2016 werd de kwestie al in het voordeel van Oekraïne beslecht waarna de Musea op de Krim – die de stukken zich voorafgaand de annexatie onder zich hadden – in hoger beroep gingen.  

Journaliste Hella Rottenberg was de hele dag bij de zitting aanwezig en sprak met verschillende partijen en betrokkenen, zoals ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders van de Staat Oekraïne, die voor deze belangrijke stap in de procedure waren overgekomen.

De staat Oekraïne en de vier Krim-musea stonden tegenover elkaar in het gerechtshof van Amsterdam waar zij elkaar het eigendomsrecht betwistten op Krim-schatten die waren uitgeleend voor een tentoonstelling. Tijdens de tentoonstelling in 2014 annexeerde Rusland de Krim en sindsdien houdt het Allard Pierson Museum de bruiklenen in bewaring, totdat er een uitspraak is aan wie het museum de stukken moet retourneren. De inleiding van het artikel besluit Rottenberg veelzeggend:

“Het kan nog jaren duren, maar uiteindelijk zal Oekraïne ‘het enige Oekraïense bezit van de Krim buiten de bezetting’ wel terugkrijgen. Hoe de grote geopolitiek wordt uitgevochten over een klein stukje cultureel erfgoed.” De uitspraak in Hoger Beroep wordt verwacht op 11 juni 2019.

Lees hier het artikel. 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.