Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Publicatie Nynke IJzerman en Fanny Sax in maandblad Arbeidsrecht over de ‘I-Grond’

26.01.2021

De i-grond is in januari 2020 toegevoegd aan de redelijke gronden voor ontslag en maakt het mogelijk de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van een combinatie van omstandigheden uit verschillende ontslaggronden. De invoering van de cumulatiegrond zou, aldus de wetgever, moeten leiden tot een versoepeling van het ontslagrecht.

Nynke IJzerman en Fanny Sax hebben een artikel gepubliceerd in het maandblad ArbeidsRecht. Daarin bespreken zij de rechtspraak die is verschenen in het jaar na de invoering van de i-grond. Er komt onder andere aan bod hoe rechters de i-grond in de praktijk toepassen en in hoeverre de doelstellingen van de wetgever zijn behaald.

 Lees hier het artikel.

 Voor verdere vragen en/of advies over de i-grond (of andere ontslaggronden), neem contact op met Nynke IJzerman en/of Fanny Sax.

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.