Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Portretrecht in games? Artikel van Esther Schnepper

12.09.2017

Een artikel van Esther Schnepper over de recente uitspraak in de kwestie Edgar Davids / Riot Games, waarin de Nederlandse rechter voor het eerst oordeelde over portretrecht in games. Het artikel gaat in op de vraag wat de grens is tussen toelaatbare inspiratie en portretrechtinbreuk.

Is de oud sterspeler hier als look-a-like gebruikt en is sprake van het overtreden van het right of publicity? Met andere woorden gaat de game maker hier zijn boekje te buiten en heeft de voetballer recht op schadevergoeding of is dit een toelaatbare parodie die valt binnen de vrijheid van meningsuiting? Lees het artikel via onderstaande link:

Artikel portretrecht – Esther Schnepper

Voor vragen en/of advies over portretrecht, parodie en auteursrecht op games kunt u contact opnemen met Esther Schnepper

 

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.