Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Petra Charbon op BNR radio over privégedrag als reden voor ontslag

12.02.2018

Petra Charbon gaf vandaag een interview voor het programma De Ochtendspits van BNR. Onderwerp was de vraag in hoeverre privégedrag een reden kan zijn voor ontslag. Aanleiding was het ontbindingsverzoek van Transavia tegen een piloot die in privétijd met zijn vader een straatrace hield waarbij een dodelijk slachtoffer viel. Het interview is hier terug te vinden:

https://www.bnr.nl/player/archief/20180212061930300

Vandaag wees de kantonrechter dat verzoek van Transavia af: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:694

De kantonrechter heeft geoordeeld dat Transavia de piloot niet mag ontslaan. Dat de piloot zich eenmalig extreem gevaarlijk in het verkeer heeft gedragen, betekent niet dat hij zijn functie als piloot niet zou kunnen uitoefenen (aldus de kantonrechter). Hierbij valt op dat het ongeval al bekend bij Transavia was toen zij hem in vaste dienst nam.

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer