Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Ontslaan lastiger door nieuwe Wet – Petra Charbon in De Volkskrant

24.02.2016

Hoera, het ontslagrecht is versoepeld. Dat was het idee bij veel werkgevers toen op 1 juli 2015 het gemoderniseerde ontslagrecht van kracht werd. Maar in de praktijk blijkt de rechter streng. Wie iemand wil ontslaan moet een stevig dossier opbouwen. Dat is wennen voor veel werkgevers.

Lees meer:

https://www.berghstoop.com/wp-content/uploads/Ontslag-lastiger-geworden-door-nieuwe-wet-26-01-2016.pdf

 

Voor verdere vragen en/of advies over het (nieuwe) ontslagrecht, neem contact op met Petra Charbon

 

 

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer