Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Noot Caspar Scholten bij uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 januari 2014

19.07.2013

De verjaring van een vordering is een schrikbeeld voor een schuldeiser. Heeft de VEB na verjaring van de vorderingen van de individuele aandeelhouders LCI uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid nog voldoende belang bij de door haar gevorderde verklaringen voor recht?

Lees de gehele uitspraak hier

 

Meer nieuws

Bergh Stoop & Sanders advises VNV Global

Artikel Petra Charbon in tijdschrift ‘Arbeidsrecht’: Zorgvuldig onderzoek

Artikel Caspar Scholten in tijdschrift ondernemingsrecht ‘onbehoorlijk bestuur volgens Kant’

Caspar Scholten

De re-integratieverplichtingen van de werkgever en de billijke vergoeding