Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Noot Caspar Scholten bij uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 januari 2014

19.07.2013

De verjaring van een vordering is een schrikbeeld voor een schuldeiser. Heeft de VEB na verjaring van de vorderingen van de individuele aandeelhouders LCI uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid nog voldoende belang bij de door haar gevorderde verklaringen voor recht?

Lees de gehele uitspraak hier

 

Meer nieuws

Handboek Enquêterecht

Documentaire over Krimschatten

Caspar Scholten schrijft een naschrift in het vakblad Ondernemingsrecht

Bergh Stoop & Sanders advises VNV Global