Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Noot Caspar Scholten bij uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 januari 2014

19.07.2013

De verjaring van een vordering is een schrikbeeld voor een schuldeiser. Heeft de VEB na verjaring van de vorderingen van de individuele aandeelhouders LCI uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid nog voldoende belang bij de door haar gevorderde verklaringen voor recht?

Lees de gehele uitspraak hier

 

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer