Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Noot Caspar Scholten bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2013

24.07.2013

Het oorspronkelijke standpunt van de wetgever “een ontbonden, blijft ontbonden” is door de rechtspraak al enige tijd verlaten. Herroeping ontbindingsbesluit BV, verklaring voor recht. Herroeping is mogelijk zolang een rechtspersoon nog bestaat (art.: 2:19 lid 5 BW) en derden hierdoor niet in hun belangen worden geschaad, geen  vaste termijn waarbinnen herroeping van het ontbindingsbesluit moet plaatsvinden.

Lees de uitspraak hier

Caspar Scholten heeft belangrijke procedures over dit onderwerp gevoerd en verschillende annnotaties op dit gebied geschreven. 

Meer nieuws

Bergh Stoop & Sanders advises VNV Global

Artikel Petra Charbon in tijdschrift ‘Arbeidsrecht’: Zorgvuldig onderzoek

Artikel Caspar Scholten in tijdschrift ondernemingsrecht ‘onbehoorlijk bestuur volgens Kant’

Caspar Scholten

De re-integratieverplichtingen van de werkgever en de billijke vergoeding