Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Noot Caspar Scholten bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2013

24.07.2013

Het oorspronkelijke standpunt van de wetgever “een ontbonden, blijft ontbonden” is door de rechtspraak al enige tijd verlaten. Herroeping ontbindingsbesluit BV, verklaring voor recht. Herroeping is mogelijk zolang een rechtspersoon nog bestaat (art.: 2:19 lid 5 BW) en derden hierdoor niet in hun belangen worden geschaad, geen  vaste termijn waarbinnen herroeping van het ontbindingsbesluit moet plaatsvinden.

Lees de uitspraak hier

Caspar Scholten heeft belangrijke procedures over dit onderwerp gevoerd en verschillende annnotaties op dit gebied geschreven. 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.