Menu

Artikel Hanneke van Andel in ArbeidsRecht: ‘de rechten van de personeelsvergadering bij reorganisaties’

24.03.2021

Hanneke van Andel heeft een artikel gepubliceerd in het maandblad ArbeidsRecht over de rechten van de personeelsvergadering bij reorganisaties.

In dit artikel gaat Hanneke in op de belangrijkste rechten van de personeelsvergadering zoals bedoeld in artikel 35b WOR. Zij besteedt daarbij aandacht aan de verschillen tussen de personeelsvergadering, de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging. Verder staat zij, in het bijzonder, stil bij de rol van de personeelsvergadering bij reorganisaties en belangrijke aandachtspunten rondom ontslagaanvragen bij het UWV.

Lees hier het artikel. 

Voor verdere vragen en/of advies over de personeelsvergadering en reorganisaties, neem contact op met Hanneke van Andel.