Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Nederland is met roofkunst op de verkeerde weg

24.12.2018

Gert-Jan van den Bergh heeft een kritisch opiniestuk geschreven over de wijze waarop in Nederland met naziroofkunst wordt omgegaan. Hij gaat in op de door de Restitutiecommissie gehanteerde belangenafweging. Hierbij wordt het belang van het museum (vaak de bezitter van het werk in kwestie) afgewogen tegen het belang van degene die restitutie van een naziroofkunstwerk vraagt. Deze gehanteerde norm krijgt ook internationaal veel kritiek en wordt in strijd geacht met de zogeheten Washington Principles. Zie voor meer info hier het artikel 

Gert-Jan van den Bergh en Martha Visser staan de erven Lewenstein bij in hun kunstrestitutieclaim inzake Kadinsky’s Bild mit Häusern

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.