Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Hanneke van Andel – Publicatie ArbeidsRecht: Wet invoering extra geboorteverlof

21.03.2019

Hanneke van Andel heeft in het tijdschrift Arbeidsrecht een artikel gepubliceerd over de Wet invoering extra geboorteverlof (de “Wieg”)

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wieg gefaseerd in werking getreden. De Wieg wijzigt de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten op het gebied van (aanvullend) geboorteverlof en adoptie- en pleegzorgverlof. In dit overzichtsartikel gaat Hanneke, onder andere, in op de belangrijkste veranderingen die de Wieg met zich brengt. In het bijzonder staat zij uitgebreid stil bij het aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020. Ook belicht Hanneke enkele (praktische) aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk. Klik hier voor het artikel.

Voor verdere vragen en/of advies over de veranderingen op grond van de Wieg, (aanvullend) geboorteverlof dan wel adoptie- en pleegzorgverlof, neem contact op met Hanneke van Andel

Meer nieuws

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

Caspar Scholten

Caspar Scholten bespreekt nieuwe noot voor de JOR – Matigingsgronden bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn limitatief

Caspar Scholten

Handboek EnquĂȘterecht