Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Hanneke van Andel – Publicatie ArbeidsRecht: Wet invoering extra geboorteverlof

21.03.2019

Hanneke van Andel heeft in het tijdschrift Arbeidsrecht een artikel gepubliceerd over de Wet invoering extra geboorteverlof (de “Wieg”)

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wieg gefaseerd in werking getreden. De Wieg wijzigt de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten op het gebied van (aanvullend) geboorteverlof en adoptie- en pleegzorgverlof. In dit overzichtsartikel gaat Hanneke, onder andere, in op de belangrijkste veranderingen die de Wieg met zich brengt. In het bijzonder staat zij uitgebreid stil bij het aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020. Ook belicht Hanneke enkele (praktische) aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk. Klik hier voor het artikel.

Voor verdere vragen en/of advies over de veranderingen op grond van de Wieg, (aanvullend) geboorteverlof dan wel adoptie- en pleegzorgverlof, neem contact op met Hanneke van Andel

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.