Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Maarten Sanders en Maurits Jan Voogt begeleiden de verkoop van Remark Groep aan Damier N.V.

14.12.2017

Maarten Sanders en Maurits Jan Voogt hebben de aandeelhouders van Remark Groep begeleid bij de verkoop van het door hen sinds 1989 opgebouwde bedrijf. De Remark Groep is bekend van onder meer de A-merken Therme, Zarqa, Daro, Dr. E.J. Swaab en Vogue. De Remark Groep is overgenomen door de Damier Group uit België.

Zie ook de website van Remark Groep

 

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.