Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Interview Martha Visser in groot artikel over roofkunst in het Nieuw Israëlitisch Weekblad

10.05.2019

In het kader van recente ontwikkelingen op het gebied van roofkunst en een grote conferentie in Berlijn in november 2018, publiceert het Nieuw Israëlitisch Weekblad een groot artikel met als thema restitutie van naziroofkunst. De zaak van de familie Adelsberger wordt daarbij uitgelicht. Visser geeft commentaar op het restitutiebeleid in Nederland; onder meer in het licht van de Washington Principles, een internationale leidraad voor teruggave van roofkunst. “In vergelijking met andere landen, zoals bijvoorbeeld Oostenrijk of Frankrijk, is Nederland achterop geraakt en wordt de procedure van de restitutiecommissie en haar oordeel ondoorzichtig.”

Lees hier het artikel

 

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.