Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Gert-Jan van den Bergh staat kleindochter Mahler bij in prominente restitutiezaak

11.02.2006

Gert-Jan van den Bergh biedt expertise op het terrein van kunst-restitutierecht. De internationale clientèle op dit gebied bestaat uit kunstinstellingen en erfgenamen van individuen – veelal collectioneurs – die vanwege de tweede wereldoorlog onvrijwillig afstand hebben gedaan van hun bezittingen.

Het meest in het oog springende succes is behaald voor de Oostenrijkse restitutie-commissie met de teruggave van het werk Sommernacht am Strand van Edvard Munch aan de kleindochter van de componist Gustav Mahler. Gert-Jan van den Bergh stond de kleindochter van Gustav Mahler bij.

http://www.theguardian.com/uk/2006/feb/11/arts.austria

http://www.nytimes.com/2006/11/09/arts/design/09munc.html?fta=y&_r=0

http://www.artsjournal.com/culturegrrl/2006/11/mahlers_lawyer_the_significanc.html

http://articles.latimes.com/2006/mar/28/entertainment/et-munch28

Download PDF

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer