Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Gert-Jan van den Bergh houdt lezing op de Art Law Conference over het Nederlandse restitutiebeleid

10.02.2021

Gert-Jan van den Bergh werd uitgenodigd om te spreken op de Art Law Conference georganiseerd door The University of Bonn en Het Centrum voor onderzoek naar het Nederlands jodendom.
Op de conferentie gaf hij commentaar op het recente rapport van de Commissie Kohnstamm over het Nederlandse restitutiebeleid voor nazi-geroofde kunst. In gesprekken met onder meer de voorzitter van de Commissie Kohnstamm, Jacob Kohnstamm, benadrukte Gert Jan dat we moeten terugkeren naar de basis zoals overeengekomen in de Washington Principles van 1998 en een meer ontspannen bewijslast moeten toepassen. Claims met betrekking tot kunstwerken die in openbare collecties worden bewaard, moeten worden beoordeeld met één uniforme beoordeling in plaats van de huidige twee. Bovendien mag Nederland geen aanspraak maken op het eigendom van de NK-collectie.

 

Zie voor meer informatie 

 https://lnkd.in/eakk_av
#artlaw #lootedart #restitution #Washingtonprinciples

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.