Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Gert-Jan van den Bergh gives his view on the report of the Kohnstamm Committee

14.12.2020

The New York Times published an article on the report of the Kohnstamm Committee and asked Gert-Jan van den Bergh for his view on the matter. He states that the State of The Netherlands, museums and applicants should jointly strive for a “process of truth finding”. The report of the Kohnstamm Committee advises the Dutch government to abandon the ‘balance of interest’-test used since 2015 for recuperated artworks that are to be restituted. The Committee considers it undesirable to weigh the interests of the museum as possessors over the interests of the person claiming restitution of an artwork.

The report follows after (international) criticism on the Dutch approach of the restitution of Nazi looted art. The ‘balance of interest’-test has been a debated topic since 2007, but only led to widespread anger in Dutch media after comments by Bergh Stoop & Sanders and an intense debate at a major conference on restitution in Berlin in 2018. Reference is made to an article previously published by Gert-Jan van den Bergh in Dutch postpaper NRC. 

For more information, see the article in The New York Times here:

 

 

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer