Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Esther Schnepper geeft op donderdag 15 februari 2018 een presentatie over privacyrecht bij Online Dialogue

07.02.2018

Onze privacy specialiste Esther Schnepper is gevraagd door Online Dialogue in Utrecht om een presentatie aan haar klanten te geven over de komst van de nieuwe privacy verordening (GDPR / AVG). Ze zal donderdag 15 februari 2018 toelichten wat er precies verandert en hoe organisaties zich kunnen klaarstomen om compliant te zijn met de nieuwe regelgeving (https://onlinedialogue.nl/evenementen/15-februari-2018-dialogue-donderdag-26/). Hebt u ook vragen over privacy of zou u een presentatie willen organiseren over dit onderwerp? Bel vrijblijvend met 020-620228.

.

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.