Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Deskundigenoordeel UWV niet zomaar accepteren, Petra Charbon in het FD

29.07.2014

Mr. Petra A. Charbon          

Het Financieele Dagblad, 1/12/2009

Als een werknemer of werkgever het niet eens is met het advies van een bedrijfsarts over de arbeidsongeschiktheid, bestaat de mogelijkheid bij het UWV een “deskundigenoordeel”  (second opinion) te vragen.

Opvallend is dat het (te)  vaak gebeurt  dat het UWV daarbij uitsluitend afgaat op wat de werknemer zegt.

In het verleden is deze eenzijdige manier van informatie verzamelen door de rechter afgestraft maar het lijkt of het UWV daar niets van leert. In 2008 was het zelfs zo dat het UWV zijn oordeel uitsluitend baseerde op mededelingen van de advocaat van de werknemer, de werkgever werd in zijn geheel niet gehoord.

Deze gang van zaken is zeer ernstig omdat het wel of niet arbeidsongeschikt zijn van een werknemer ingrijpende gevolgen kan hebben voor de werkrelatie. Dit wordt met zo een second opinion niet beter.

Werkgevers moeten dus kritisch zijn en het oordeel van het UWV niet klakkeloos voor juist aannemen.

Aan het UWV moet uitdrukkelijk worden verzocht, gezien  het belang van het oordeel, werkgevers of mogelijk ook medische deskundigen te betrekken bij het afgeven van zo een second opinion. Gebeurt dat niet dan kan de aansprakelijkheidstelling van het UWV worden overwogen.

In het verleden is gebleken dat rechters niet terugdeinzen voor een veroordeling van het UWV tot betaling van een vergoeding voor de schade die het gevolg is van een onzorgvuldige werkwijze.

                                                              ***

Voor verdere vragen en/of advies over zieke werknemers dan wel een deskundigenoordeel, neem contact op met Petra Charbon

 

Meer nieuws

Artikel Martha Visser en Auke van Hoek in het Maandblad voor Vermogensrecht

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

Caspar Scholten

Caspar Scholten bespreekt nieuwe noot voor de JOR – Matigingsgronden bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn limitatief

Caspar Scholten