Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Deskundigenoordeel UWV niet zomaar accepteren, Petra Charbon in het FD

29.07.2014

Mr. Petra A. Charbon          

Het Financieele Dagblad, 1/12/2009

Als een werknemer of werkgever het niet eens is met het advies van een bedrijfsarts over de arbeidsongeschiktheid, bestaat de mogelijkheid bij het UWV een “deskundigenoordeel”  (second opinion) te vragen.

Opvallend is dat het (te)  vaak gebeurt  dat het UWV daarbij uitsluitend afgaat op wat de werknemer zegt.

In het verleden is deze eenzijdige manier van informatie verzamelen door de rechter afgestraft maar het lijkt of het UWV daar niets van leert. In 2008 was het zelfs zo dat het UWV zijn oordeel uitsluitend baseerde op mededelingen van de advocaat van de werknemer, de werkgever werd in zijn geheel niet gehoord.

Deze gang van zaken is zeer ernstig omdat het wel of niet arbeidsongeschikt zijn van een werknemer ingrijpende gevolgen kan hebben voor de werkrelatie. Dit wordt met zo een second opinion niet beter.

Werkgevers moeten dus kritisch zijn en het oordeel van het UWV niet klakkeloos voor juist aannemen.

Aan het UWV moet uitdrukkelijk worden verzocht, gezien  het belang van het oordeel, werkgevers of mogelijk ook medische deskundigen te betrekken bij het afgeven van zo een second opinion. Gebeurt dat niet dan kan de aansprakelijkheidstelling van het UWV worden overwogen.

In het verleden is gebleken dat rechters niet terugdeinzen voor een veroordeling van het UWV tot betaling van een vergoeding voor de schade die het gevolg is van een onzorgvuldige werkwijze.

                                                              ***

Voor verdere vragen en/of advies over zieke werknemers dan wel een deskundigenoordeel, neem contact op met Petra Charbon

 

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer