Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Tien geboden ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid in tijden van COVID-19

27.03.2020

Dient betalingsonmacht te worden gemeld en hoe? Met welke belangen moet ik als bestuurder nu rekening houden? Over welke acties moet ik de RvC inlichten en over welke de AvA? Staat het mij nog vrij om nieuwe overeenkomsten aan te gaan?

Het zijn momenteel extreme tijden voor ondernemers en bestuurders. Moeilijke keuzes zullen moeten worden gemaakt; of zoals premier Rutte formuleerde: “op basis van maximaal 50% van de kennis die je hebt, moet je 100% van de besluiten nemen.” Wanneer de risico’s groter zijn, liggen claims op de loer. Die claims kunnen gepaard gaan met bestuurdersaansprakelijkheid. Door de Corona-crisis gelden mogelijk verzachtende omstandigheden. Toch is het raadzaam de bestaande voorschriften uit wetgeving en jurisprudentie nader te bestuderen.

In onderstaande PDF vindt u hierover een blog met een tiental geboden als handvatten ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid.

Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid of good governance? Neem dan contact op Caspar Scholten (scholten@bergstoop.com), Adriaan Stoop (stoop@berghstoop.com) of Maarten Sanders (maartensanders@berghstoop.com)

 

Tien geboden ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid in tijden van COVID-19

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.